La present Política de Privacitat té com a objecte informar a totes aquelles persones que accedeixin i naveguin pel Lloc Web (d'ara endavant, l'"Usuari") accessible a través del nom de domini www.cataloniaceramica.es i els seus subdominis (d'ara endavant, "el Lloc web") i a totes aquelles persones que hagin facilitat les seves dades personals per qualsevol altre mitjà sobre els tractaments de dades que CATALONIA CERAMIC, S. A. duu a terme a través d'aquest Lloc web i en qualssevol altres mitjans.

L'accés al nostre Lloc Web no exigeix el seu registre previ com a Usuari. No obstant això, l'accés i navegació a través del mateix suposa que l'Usuari accepta íntegrament la present Política de Privacitat i la de Cookies, així com l'Avís Legal del Lloc web.


Identificació del Responsable:

CATALONIA CERAMIC, S.A. (d'ara endavant, "CATALONIA CERAMIC"), en la seva condició de Responsable del Tractament, es pren molt seriosament la privacitat dels Usuaris i es compromet a fer els màxims esforços al seu abast per a respectar-la.

Les dades d'identificació de CATALONIA CERAMIC són:
 • Identitat: CATALONIA CERAMIC, S. A.
 • Dir. Postal: Carretera de Sant Cugat, km 3, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona.
 • Telèfon: 935 802 000 • E-mail: infopd@a-csn.com
 
Dades personals que tractem

Recopilem dades personals de les següents maneres:


 1. Dades personals que l'Usuari ens proporciona: quan omple qualsevol dels formularis a la seva disposició en el Lloc Web o qualsevol formulari físic o quan contracta qualsevol dels nostres serveis o quan presenta una comunicació a través del nostre Canal Ètic.
 2. Dades personals procedents de tercers: quan puguin recopilar-se a conseqüència del curs de la recerca de comunicacions presentades a través del nostre Canal Ètic.
 3. A través de les Cookies i tecnologies similars: quan visita la nostra pàgina web, utilitzem diverses tecnologies per a recopilar i emmagatzemar informació i això pot incloure l'ús de cookies o tecnologies similars per a identificar el seu navegador o dispositiu. Pots obtenir més informació sobre com tractem les teves dades personals obtingudes a través de cookies en la nostra Política de Cookies.

Aquestes dades personals es poden agrupar de manera general en les categories següents:
 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça física i de correu electrònic, telèfon.
 • Dades i informació (amb independència de la seva naturalesa) dels fets denunciats a través del nostre Canal Ètic.
 • Dades de connexió, dades identificatives: IP, logs.
 
Finalitats de Tractament, Base Jurídica i Termini de Conservació de les Dades Personals

Tal com hem comentat anteriorment, tractem dades personals obtingudes a través de diversos canals. Així mateix, respecte d'aquestes dades personals els apliquem tractaments d'acord amb finalitats diferents:

1. Atendre les sol•licituds d'informació i/o consultes efectuades per l'Usuari.

Termini de conservació: fins al moment en què l'interessat retiri el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions.
Base jurídica: El consentiment de l'Usuari implícit en la seva sol•licitud i/o consulta, a l'efecte que CATALONIA CERAMIC pugui atendre-la.
 
2.Gestionar la Zona Professionals d'acord amb les Condicions Generals d'Ús d'aquesta zona.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l'Usuari i CATALONIA CERAMIC. I una vegada finalitzada, el termini necessari per a complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals i/o negociables assumides per l'Usuari i CATALONIA CERAMIC en la Zona Professionals.

3. Possibilitar l'ús de les funcionalitats posades a la seva disposició en el Lloc Web, incloent-hi la subscripció de l'Usuari a serveis oferts a través d'aquest.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l'Usuari i CATALONIA CERAMIC. I una vegada finalitzada, el termini necessari per a complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals i/o negociables assumides per l'Usuari i CATALONIA CERAMIC en el Lloc web.

4. Mantenir informat a l'Usuari que ja sigui client de CATALONIA CERAMIC, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de CATALONIA CERAMIC, relacionats amb aquells productes i serveis similars als contractats per l'Usuari.

Termini de conservació: fins al moment en què l'interessat retiri el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions.
Base jurídica: l'interès legítim de CATALONIA CERAMIC d'acord amb l'article 21.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, en existir una relació contractual prèvia, a través de la qual CATALONIA CERAMIC va obtenir de manera lícita les dades de contacte dels seus clients per a emprar-los per a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis similars als que inicialment van ser objecte de contractació per part d'aquest.

5. Mantenir informat a l'Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de CATALONIA CERAMIC.

Termini de conservació: fins al moment en què l'interessat retiri el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions.
Base jurídica: Consentiment explícit de l'interessat donat per a la recepció d'aquestes comunicacions.

6. Administrar les interaccions de l'Usuari amb CATALONIA CERAMIC a través dels diferents perfils de xarxes socials (LinkedIn, Houzz, Pinterest, YouTube i Facebook). Les dades tractades amb aquesta finalitat seran aquells introduïts per l'Usuari en el seu perfil de la xarxa social corresponent, per tant, regulats per la política de privacitat d'aquesta xarxa social, de la qual CATALONIA CERAMIC no és responsable.

Termini de conservació: Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant la vigència del perfil de CATALONIA CERAMIC en la xarxa social.
Base jurídica: Consentiment implícit de l'interessat en interactuar i/o seguir el perfil de CATALONIA CERAMIC en la xarxa social.

7. Registrar, tramitar, gestionar i investigar de manera confidencial les comunicacions presentades a través del Canal Ètic de CATALONIA CERAMIC.

Termini de conservació: Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant el temps imprescindible per a decidir si s'han d'iniciar, o no, actuacions de recerca sobre els fets informats. En tot cas, transcorreguts tres (3) mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'haguessin iniciat actuacions de recerca, haurà de procedir-se a la seva supressió, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema.
Així mateix, les seves dades personals seran suprimits en els següents suposats:
 • Quan no siguin necessaris, especialment si es tracta de categories especials de dades.
 • Quan s'acrediti que la informació facilitada o part d'ella no és veraç, des que es tingui coneixement d'aquesta circumstància, tret que aquesta falta de veracitat pugui constituir un il•lícit penal, i en aquest cas es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.
Respecte dels casos en els quals s'iniciï una recerca, les dades personals de l'Usuari es mantindran fins a la seva conclusió, i, en qualsevol cas, amb un màxim de deu (10) anys.
Base jurídica: Compliment de l'obligació legal de CATALONIA CERÀMICA de disposar d'un sistema d'informació intern tal com es preveu en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció ("Llei 2/2023").
Si la comunicació contingués categories especials de dades personals, i aquests fossin rellevants a fi de la recerca, es tractaran sobre la base de l'interès públic essencial.


Destinataris

Les seves Dades Personals no seran comunicats a tercers, excepte a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'Autoritat Administrativa competent en el marc d'una recerca penal, disciplinària o sancionadora a conseqüència de la recerca duta a terme en el marc de la Llei 2/2023. Trobant-se aquesta comunicació emparada en el compliment d'una obligació legal aplicable a CATALONIA CERAMIC.

Igualment, les seves Dades Personals podran ser accedits per tercers que actuïn en nom de CATALONIA CERAMIC, sempre que aquest accés i tractament de dades sigui imprescindible per a la prestació d'un servei concret a CATALONIA CERAMIC. Baix aquest escenari, CATALONIA CERAMIC en tot cas subscriurà el corresponent contracte de responsabilitat de tractament de dades amb cadascun de les terceres parts, els quals tractaran aquestes dades exclusivament per a les finalitats que CATALONIA CERAMIC determini en cada cas.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra Política de cookies