El Canal Ètic de CATALONIA CERAMIC S.A. està obert a totes les persones que desitgin comunicar-se amb la nostra empresa per a informar de qualsevol actuació contrària a la llei, als principis i valors recollits en el nostre Codi de conducta. La comunicació serà tractada de forma totalment confidencial i anònima si així ho sol•licita de manera expressa.

La funció del Canal Ètic és afavorir la transmissió de missatges relacionats amb qualsevol conducta susceptible de constituir un incompliment de la legislació vigent, del nostre Codi Ètic i de la resta de normativa interna de la companyia.

Les comunicacions presentades a través del Canal Ètic han de ser referides a accions o omissions que suposin una infracció de la normativa legal o interna vigent, o qualsevol altra que es pugui entendre com una infracció administrativa o un delicte, que es coneguin al si de l'activitat de la Companyia.

Que NO pot denunciar a través d'aquest canal:

Abans d'accedir al canal ètic i formular la seva denúncia li recomanem que llegeixi atentament el procediment del canal ètic de Catalonia Ceràmic.

El Canal Ètic de CATALONIA CERAMIC S.A. és gestionat per una entitat externa que protegeix la identitat dels usuaris que l'utilitzin i garanteix la confidencialitat i neutralitat de tot el procés de gestió i comunicació relacionat amb la seva denúncia.

Procediment del Sistema intern
Accés al Canal Ètic

Els valors del grup

El canal ètic de Catalonia Ceramic està 100% alineat amb els valors que guien a la nostra empresa des de fa més de 200 anys.

Respecte per a les persones
Compromís per a la Societat
Compromís amb el medi Ambient
Integritat
Transparència
Dedicació i constància
Generositat i confiança
Creixement Personal
Unidad i consens familiar